Ilves Jakelu tiedottaa

  

 • Uusia postitoimilupia

  JAKELUYHTIÖ SUOMEN VERKOSTOON LISÄÄ POSTITOIMILUPIA

  Valtioneuvosto on 10.3. myöntänyt uusia postitoimilupia. Näiden uusien lupien myötä Jakeluyhtiö Suomi pystyy nyt tarjoamaan sopimusasiakkailleen osoitteellisten kirjeiden jakelua yli puoleen suomalaisista kotitalouksista.

  Uudet postitoimiluvat on myönnetty seuraaville yrityksille: Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media – Bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

  Nyt myönnettyjen postitoimilupien lupaehdot ovat erisisältöiset kuin aiemmissa postitoimiluvissa, jotka Jakeluyhtiö Suomessa mukana olevilla Alma Manulla, Ilves Jakeluilla ja Mediatalo ESAlla on tällä hetkellä. Myös näiden jo olemassa olevien toimilupien ehdot muutettiin vastaamaan uusien toimilupien ehtoja. Suurimmat muutokset liittyvät osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestämiseen. Nämä velvollisuudet ovat aiemmissa toimiluvissa olleet, mutta nyt tänään annetulla päätöksellä nuo on poistettu.

  Tänään myönnettyjen postitoimilupien ehdot ovat linjassa Hallituksen eduskunnalle 3.3.2016 antaman esityksen kanssa. Tässä esityksessä ehdotetaan postitoimiluvista luopumista ja ilmoitusmenettelyyn siirtymistä.

  ”Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme huomattavasti kattavamman kirjejakelun kuin aikaisemmin. Nämä uudet postitoimiluvat ja tuleva ilmoitusmenettelyyn siirtyminen osaltaan edesauttavat oikean kilpailun muodostumista Suomen postimarkkinaan”, kertoo Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari.

  Lisätietoja:

  Marko Toivari

  Toimitusjohtaja

  Jakeluyhtiö Suomi Oy

  marko.toivari@jakeluyhtio.fi

  Puh. 040 770 0328

    Takaisin