Tietosuoja Ilves Jakelu Oy:ssä

Ilves Jakelu Oy:n tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Ilves Jakelu Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Ilves Jakelu Oy käyttää asiakasrekisterien nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon,

palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi.

Voimme lähettää asiakkaillemme tuotteitamme koskevaa viestintää myös sähköisesti. Pyrimme siihen, että tieto on hyödyllistä ja että viestien määrä on kohtuullinen.

Jos haluat päivittää tai muuttaa henkilötietojasi tai käyttää muita rekisteröidyn oikeuksiasi, voit olla yhteydessä jakeluesimiehiimme.

Ilves Jakelu Oy

Vanajantie 7

13110 Hämeenlinna

puh. 03-61511
jakeluesimiehet@ilvesjakelu.fi

 

Tietosuojaselosteet

 

Ilves Jakelu Oy:n henkilörekisterin rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Tietosuojaseloste (PDF)

Tietosuojalausunto

Ymmärrämme Ilves Jakelu Oy:ssä, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

·         Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi,

·         Kerromme, kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi,

·         Autamme sinua ymmärtämään, kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.

·         Tarkemmat tiedot asiakasrekistereiden sisällöstä löydät tietosuojaselosteesta.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa (päivitetty 25.05.2018) sovelletaan, kun käytät palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Ilves Jakelu Oy:n palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Ilves Jakelu Oy:n tarjoamia palveluita.

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Ilves Jakelu Oy tarjoaa monenlaisia palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita tilaat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin, kun ostat palveluitamme tai olet meihin yhteydessä.

Syntyvät palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa, kun olet asiakkaanamme esim. tilaushistoria.

Keräämme jakelualueemme osoitetietoja toimittaaksemme tuotteita asiakkaillemme.

Henkilötietojen luovuttaminen Ilves Jakelu Oy:lle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle palveluitamme.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Ilves Jakelu Oy

Y-tunnus: 2070933-2

Postiosoite: PL 530, 13111 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna

Puhelin: 03 61511

email: jakeluesimiehet@ilvesjakelu.fi

Mihin henkilötietoja käytetään?

Ilves Jakelu Oy käyttää asiakasrekisterien nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittääkseen tuotteitaan.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ilves Jakelu Oy:n rekisteröityjä ovat palvelusopimusasiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Tavanomaiset henkilötiedot koostuvat rekisteröityjen yhteystiedoista ja laskutustiedoista.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot.

Muut palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät tiedot.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Ilves Jakelu Oy ei luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille ilman erikseen asiakkaalta kerättyä suostumusta.

Konserniyhtiömme (Aina Group Oyj) voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin kuten hoitaakseen talous- ja palkkahallinnon.  

Ilves Jakelu Oy käyttää palveluiden toimittamiseen yrittäjiä, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi yrittäjäjakajat). Nämä yrittäjät käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella.

Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalainsäännön mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille ja näiden neuvonantajille.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Tarkemmat ajat löydät rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä. Poikkeuksena työnhakuprosessimme, jossa säilytämme työhakemuksia 2 vuotta mahdollisia syrjintäpykälän alaisia epäyhdenvertaiseen asemaan johtavia riita-tilanteita varten.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Ilves Jakelu Oy työskentelee jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi.

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Koulutamme henkilökuntaamme ja huolehdimme tilaturvallisuudesta, kuten lukituksista. Tietoteknisen ympäristön osalta siirrämme henkilötietoja salattujen yhteyksien avulla.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin.

Ilves Jakelu Oy pyrkii valvomaan sopimuskumppaneitaan ja alihankkijoitaan ja heidän teknisiä ja organisatorisia turvatoimia säännöllisesti ja vaatii ajantasaiset tekniset toteutukset kumppaneiltaan.

Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Ilves Jakelu Oy on rekisterinpitäjänä suorittanut henkilötietojen käsittelyn riskiarvion, eikä ole havainnut merkittäviä riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti Ilves Jakelu Oy:n henkilökunta. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista.

Henkilötietoja käsittelevät myös Ilves Jakelu Oy:n puolesta toimivat alihankkijat ja sopimuskumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella.

Kuinka saan tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Ilves Jakelu Oy:n digipalveluissa keräämme ja käytämme palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Hämeen Sanomat -konsernin verkkosivustoja, millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi.

Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Hämeen Sanomat -konsernin verkkopalveluja.

Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

 

Rekisterinpitäjän valvontaviranomainen ja yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi