Kirjeet

Osoitteellisten lähetysten jakelun palvelukuvaus

1. Kirjelähetykset

Kirjelähetykset jaetaan asiakkaan kanssa sovittavana päivänä/päivinä lähetykseen merkittyyn osoitteeseen. Varhaisjakelualueella lähetykset voidaan jakaa ma – la.

Lähetyserän vähimmäiskoko on 2000 kpl koko toimilupa-alueelle tai 1000 kpl Hämeenlinnan, 500 kpl Forssa ja Riihimäen jakelualueille. 

Asiakas ja Ilves Jakelu Oy tarkistavat lähetyserän osoitteiston ja tekevät siihen tarvittavat muutokset ennen tulostusta.

Asiakas tulostaa lähetykset Ilves Jakelu Oy:n antamaan jakelujärjestykseen ja kimputtaa/laatikoi lähetykset piireittäin/jakelun lähtöpisteittäin.

Lähetykset jätetään osoitteeseen Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna

Jos kirjelähetyksen osoitetieto on puutteellinen tai virheellinen, Ilves Jakelu Oy pyrkii selvittämään osoiterekisterinsä avulla vastaanottajan oikean osoitteen. Jos vastaanottaja on tehnyt osoitteenmuutoksen tai jakelunkeskeytyksen Ilves Jakelut Oy:n www-sivuilla, toimitetaan siitä tieto sopimusasiakkaille, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu

Ilves Jakelu Oy palauttaa kirjelähetyksen sen lähettäjälle, jos:

  1. vastaanottajan osoitetta ei saada selville
  2. vastaanottaja ei halua ottaa lähetystä vastaan
  3. kyseessä on lähetys, jota Ilves Jakelu Oy ei pysty muusta siitä riippumattomasta syystä kuljettamaan edelleen.

Jos lähetystä ei pystytä palauttamaan lähettäjälle Ilves Jakelu Oy:stä riippumattoman syyn vuoksi, Ilves Jakelu Oy toimittaa perille saamattoman kirjelähetys välittömästi Viestintäviraston käsiteltäväksi.

2. Osoitteiden päivitys, korjaus ja lajittelu

Asiakas lähettää postitettavan erän osoitteiston Ilves jakelu Oy:lle .

Ilves Jakelu Oy vertaa osoitteiston omaan osoiterekisteriin, lajittelee osoitteiston jakelujärjestykseen piireittäin ja toimittaa lajitellun osoitteiston asiakkaalle.

Sisältöaineisto voidaan toimittaa postitustalolle:

  1. osoitteiston mukana
  2. erillisenä tiedostona
  3. esipainettuna