Palvelutaso

Useimpien yksityisten varhaisjakeluyritysten tapaan noudattaa Ilves Jakelu varhaisjakelussa Postin määrittämää maksuttoman perusjakelun tasoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että omakotialueilla jakelu suoritetaan pääosin kadun varrella oleviin postilaatikoihin / postilaatikkoryhmiin ja rivitaloissa sekä alle kolmikerroksisissa pienkerrostaloissa piha-alueella olevaan postilaatikkoryhmään. Korkeammissa kerrostaloissa jakelu suoritetaan postiluukkuihin tai -lokerikkoihin.

Haja-asutusalueilla voidaan sanomalehtien  jakelu suorittaa myös useamman talouden yhteislaatikkoon. Ilves Jakelun jakamia osoitteellisia lähetyksiä ei yhteislaatikoihin jaeta.

Valtaosassa jakelualuettamme tavoiteaika jakelun valmistumiselle on arkisin klo 6.30 ja viikonloppuisin klo 7.00 Osassa haja-asutusaluetta jakelun valmistumisaika on myöhäisempi.

Palvelusopimus

Ilves Jakelun kanssa erikseen sopimalla voi taajamassa asuva lehden tilaaja sopia sanomalehtensä jakelun lähemmäs kotioveaan. Tämä vaatii aina erillisen palvelusopimuksen tekemistä. Lisäpalvelun hinta perustuu siitä jakajalle aiheutuvana lisätyön määrään (esim. matka, lisäpysähdys, kerrosnousut).

Koska sanomalehti ei tule, vaan se tuodaan, syntyy lisäpalvelusta jakeluyritykselle aina kuluja. Tästä syystä palvelu on lähtökohtaisesti maksullinen (yksityisasiakkaalle maksuttomasta palvelusopimuksesta on tietoa jäljempänä). Tehty palvelusopimus kattaa kaikkien Ilves Jakelun jakamien tuotteiden (sanomalehdet, kirjeet, aikakauslehdet jne...) jakamisen sovittuun paikkaan. Sopimus jatkuu vuodenvaihteessa automaattisesti, ellei asiakas irtisano sopimusta Ilves Jakelulle. 

Jokainen tehtävä sopimus käsitellään ja jakelukohde käydään mittaamassa tapauskohtaisesti. Jotta asiasta voidaan lähteä sopimaan täytyy seuraavat ehdot täyttyä:

  • jakeluosoite sijaitsee taajamassa
  • palvelusta jakajalle syntyvä edestakainen lisämatka on enintään 100 metriä (yksityisasiakkaan sopimus)
  • kulkureitti n on oltava ympäri vuoden huollettu, jotta jakaja pystyy toimittamaan lehden vaarantamatta työturvallisuuttaan

Rivitaloissa palvelusopimus voidaan tehdä taloyhtiökohtaisesti, jolloin palvelu koskee taloyhtiön kaikkia asuntoja. Tällöin lisäpalvelusta jakajalle syntyvä lisämatka voi olla pidempi kuin 100 metriä.

Palvelusopimushinnasto 2021

 Tyyppi  Vuosihinta (sis alv 24%)
 Perushinnasto  2,39 €/m
 Rivitaloyhtiökohtainen hinnasto 1,67 €/m


Yksityisasiakkaan palvelusopimuksiin tarjoavat Forssan Lehti ja Hämeen Sanomat kestotilaajilleen 50 %:n alennuksen perushinnaston hinnasta. 

Lisäpalvelu laskutetaan vuoden alussa Ilves Jakelu Oy:n toimesta etukäteen vuodeksi kerrallaan.

Asiakkaalle maksuton palvelusopimus

Kuten edellä todettiin, on parannettu palvelu aina maksullinen. Yleensä maksusta vastaa lehden tilaaja. Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden kestotilaajien kohdalla voi lisäpalvelu tietyin edellytyksin olla sanomalehden tilaajalle maksuton.

Maksuton lisäpalvelu on mahdollinen, mikäli lehden noutaminen kadun varren postilaatikosta on lehden tilaajan liikunta-rajoitteisuuden vuoksi mahdotonta. Asian todentamiseksi pyydetään osoitteessa asuvaa henkilöä / henkilöitä toimittamaan Ilves Jakeluun terveysalan ammattilaisen lausunto, jossa hän suosittaa (terveystilan yksityiskohtia sen paremmin kertomatta) tilatun sanomalehden jakelun suorittamista lähemmäs tilaajan kotiovea. Jos osoitteessa asuu useampia henkilöitä, täytyy vastaava lausunto toimittaa kaikkien osoitteessa asuvien osalta.

Pelkkä kunnioitettava 75 vuoden ikä ei yksin ole peruste maksuttomaan lisäpalveluun muutoin, kuin Postin perusjakelun osalta.

Tilaajalle maksutonta palvelua koskevat muutoin samat ylempänä todetut yleiset rajoitukset, jotka liittyvät osoitteen sijaintiin, jakajalle syntyvän lisämatkan enimmäispituuteen sekä kulkureitin kunnossapitoon.

Perusjakelun suhteen vastaavanlaisia sopimuksia voi tehdä myös Postin kanssa. On kuitenkin huomattava, että Posti ja Ilves Jakelu ovat kaksi erillistä jakeluyritystä, joten asian sopiminen pelkästään toisen yrityksen kanssa ei koske toisen yrityksen tuottamaa palvelua. Asioista on siis sovittava kummankin yrityksen kanssa erikseen.

Lisätietoja:

Jos kiinnostuit palvelusopimuksesta tai haluat siitä lisätietoa, niin ota yhteyttä Ilves Jakelun jakeluesimiehiin joko puhelimitse 03-6151 340 tai sähköpostitse jakeluesimiehet@ilvesjakelu.fi