Palvelutaso

Ilves Jakelu noudattaa taajama-alueilla useimpien muiden yksityisten varhaisjakeluyritysten tapaan sanomalehtien varhaisjakelussa Postin määrittämää maksuttoman perusjakelun tasoa, eli omakotialueilla jakelu suoritetaan pääosin kadun varrella oleviin postilaatikoihin / postilaatikkoryhmiin ja rivitaloissa ja pienkerrostaloissa piha-alueella olevaan laatikkoryhmään.

Haja-asutusalueilla jakelu suoritetaan jakelureitin varrella oleviin useamman talouden yhteislaatikoihin.

Valtaosassa jakelualuettamme tavoiteaika jakelun valmistumiselle on arkisin klo 6.30 ja viikonloppuisin klo 7.00 Osassa haja-asutusaluetta jakelun valmistumisaika on myöhäisempi.

Palvelusopimus

Erikseen jakeluyrityksen kanssa sopimalla voi taajamassa asuva lehden tilaaja sopia sanomalehtensä jakelun lähemmäs kotioveaan. Tämä vaatii aina erillisen palvelusopimuksen tekemistä jakeluyrityksen kanssa. Lisäpalvelun hinta perustuu siitä jakajalle aiheutuvana lisätyön määrään (esim. matka, lisäpysähdys).

Koska sanomalehti ei tule, vaan se tuodaan, syntyy lisäpalvelusta jakeluyritykselle aina kuluja. Tästä syystä palvelu on lähtökohtaisesti maksullinen (asiakkaalle maksuttomasta palvelusopimuksesta on tietoa jäljempänä). Tehty palvelusopimus kattaa kaikkien Ilves Jakelun jakamien tuotteiden (sanomalehdet, kirjeet, aikakauslehdet jne...) jakamisen sovittuun paikkaan. Sopimus jatkuu vuodenvaihteessa automaattisesti, ellei asiakas irtisano sopimusta Ilves Jakelulle. 

Jokainen tehtävä sopimus käsitellään ja jakelukohde käydään mittaamassa tapauskohtaisesti. Jotta asiasta voidaan lähteä sopimaan täytyy seuraavat ehdot täyttyä:

  • jakeluosoite sijaitsee taajamassa
  • palvelusta jakajalle syntyvä edestakainen lisämatka on enintään 100 metriä
  • kulkureiti n on oltava ympäri vuoden huollettu, jotta jakaja pystyy toimittamaan lehden vaarantamatta työturvallisuuttaan

Rivitaloissa palvelusopimus voidaan tehdä taloyhtiön kanssa, jolloin jakajalle syntyvä lisämatka voi olla pidempi kuin 100 metriä.

Palvelusopimushinnasto 2021

 Tyyppi  Vuosihinta (sis alv 24%)
 Perushinnasto  2,39 €/m
 Rivitaloyhtiökohtainen hinnasto 1,67 €/m


Henkilökohtaisiin palvelusopimuksiin tarjoavat Forssan Lehti ja Hämeen Sanomat kestotilaajilleen 50 %:n alennuksen perushinnaston hinnasta. 

Lisäpalvelu laskutetaan vuoden alussa Ilves Jakelu Oy:n toimesta etukäteen vuodeksi kerrallaan.

On huomattava, että Postin kanssa tehty sopimus jakelun suorittamisesta ovelle asti koskee vain peruspalvelussa jaettavia tuotteita. 

Asiakkaalle maksuton palvelusopimus

Kuten edellä todettiin, on parannettu palvelu aina maksulliinen. Yleensä maksusta vastaa lehden tilaaja. Ilves Jakelu on sopinut useiden sanomalehtikustantajien kanssa, että tietyin edellytyksin voi lisäpalvelu olla sanomalehden tilaajalle maksuton.

Maksuton lisäpalvelu on mahdollinen, mikäli lehden noutaminen kadun varren postilaatikosta on lehden tilaajalle esim. liikuntarajoitteisuuden vuoksi mahdotonta tai vaikeaa. Asian toteamiseksi pyydetään osoitteessa asuvaa henkilöä / henkilöitä toimittamaan Ilves Jakeluun lääkärinlausunto, josta terveystilan yksityiskohtia selvittämättä ilmenee, että lehden tilaaja ei kykene noutamaan sanomalehteään postilaatikosta tai siitä aiheutuu hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Jos osoitteessa asuu useampia henkilöitä, vaaditaan lääkärinlausunto kaikkien osoitteessa asuvien kohdalla.

Pelkkä kunnioitettava 75 vuoden ikä ei yksin ole peruste maksuttomaan lisäpalveluun muutoin, kuin Postin perusjakelun osalta.

Tilaajalle maksutonta palvelua koskevat muutoin samat ylempänä todetut yleiset rajoitukset, jotka liittyvät osoitteen sijaintiin, jakajalle syntyvän lisämatkan enimmäispituuteen sekä kulkureitin kunnossapitoon.

Perusjakelu (päiväpostin) jakelun suhteen vastaavanlaisia sopimuksia voi tehdä myös Postin kanssa. On kuitenkin huomattava, että Posti ja Ilves Jakelu ovat kaksi erillistä jakeluyritystä, joten asian sopiminen pelkästään toisen yrityksen kanssa ei koske toisen yrityksen tuottamaa palvelua. Asioista on siis sovittava kummankin yrityksen kanssa erikseen.

Lisätietoja:

Jos kiinnostuit palvelusopimuksesta tai haluat siitä lisätietoa, niin ota yhteyttä Ilves Jakelun jakeluesimiehiin joko puhelimitse 03-6151 340 tai sähköpostitse jakeluesimiehet@ilvesjakelu.fi